Acc #176 - Bạch Kim V - Khung Kim Cương

BẤM VÀO TỪNG MỤC ĐỂ XEM CHI TIẾT (THANH TOÁN ATM GIẢM 20%)
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản #666

● Trắng thông tin
● Rank: Bạch Kim I
● Tướng: 22
● Ngọc: 83
● Skin: 8
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim I
● Trắng thông tin
● Tướng: 22
● Ngọc: 83
● Skin: 8

450.000đ

MUA NGAY