Acc #175 - Vàng I - Khung Vàng

ACC CÒN DƯ 10K VÀNG , 30 LOA LỚN, NHIỀU THẺ THỬ ( ẤN VÀO TỪNG MỤC ĐỂ XEM CHI TIẾT)ACC CÙNG ĐƠN GIÁ