Acc #173 - Bạch Kim II - Khung Bạch Kim

ACC CÓ TRANG PHỤC HOT VŨ KHÍ TỐI THƯỢNG + ĐẠI CÔNG TƯỚC + THẺ ĐỔI TÊN (BẤM VÀO TỪNG MỤC ĐỂ XEM CHI TIẾT NHÉ)