Acc #173 - Bạch Kim II - Khung Bạch Kim

ACC CÓ TRANG PHỤC HOT VŨ KHÍ TỐI THƯỢNG + ĐẠI CÔNG TƯỚC + THẺ ĐỔI TÊN (BẤM VÀO TỪNG MỤC ĐỂ XEM CHI TIẾT NHÉ)ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản #734

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng II
● Tướng: 21
● Ngọc: 82
● Skin: 6
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Vàng II
● Trắng thông tin
● Tướng: 21
● Ngọc: 82
● Skin: 6

300.000đ

MUA NGAY
Tài khoản #692

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng II
● Tướng: 19
● Ngọc: 90
● Skin: 8
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Vàng II
● Trắng thông tin
● Tướng: 19
● Ngọc: 90
● Skin: 8

300.000đ

MUA NGAY
Tài khoản #661

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 21
● Ngọc: 65
● Skin: 8
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng thông tin
● Tướng: 21
● Ngọc: 65
● Skin: 8

300.000đ

MUA NGAY
Tài khoản #650

● Trắng thông tin
● Rank: Bạch Kim V
● Tướng: 22
● Ngọc: 67
● Skin: 11
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim V
● Trắng thông tin
● Tướng: 22
● Ngọc: 67
● Skin: 11

300.000đ

MUA NGAY