Acc #163 - Bạch Kim V - Khung Kim Cương

ACC CÒN 5K VÀNG, TRANG PHỤC BBOY CÔNG NGHỆ

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản #740

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng I
● Tướng: 23
● Ngọc: 88
● Skin: 9
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Vàng I
● Trắng thông tin
● Tướng: 23
● Ngọc: 88
● Skin: 9

350.000đ

MUA NGAY
Tài khoản #677

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng II
● Tướng: 23
● Ngọc: 63
● Skin: 8
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Vàng II
● Trắng thông tin
● Tướng: 23
● Ngọc: 63
● Skin: 8

350.000đ

MUA NGAY
Tài khoản #676

● Trắng thông tin
● Rank: Bạch Kim IV
● Tướng: 20
● Ngọc: 67
● Skin: 19
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim IV
● Trắng thông tin
● Tướng: 20
● Ngọc: 67
● Skin: 19

350.000đ

MUA NGAY
Tài khoản #671

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 22
● Ngọc: 90
● Skin: 12
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng thông tin
● Tướng: 22
● Ngọc: 90
● Skin: 12

350.000đ

MUA NGAY