Bảng Xếp Hạng Nạp Tiền

Xếp Hạng Thành Viên Tổng Nạp Vị Trí
1 vun******** 79.000đ
2 man******** 34.000đ
3 Luu******** 18.000đ
4 kOt******** 16.000đ
5 Hun******** 16.000đ
6 Nho******** 16.000đ
7 Lon******** 15.000đ
8 Shi******** 10.000đ
9 Min******** 10.000đ
10 yeu******** 8.000đ